Projekt Boungler - człowiek gotowy na wszystko!
Postępowanie w przypadku skażenia materiałem biologicznym - Wersja do druku

+- Projekt Boungler - człowiek gotowy na wszystko! (http://boungler.pl/forum)
+-- Dział: BOUNGLER (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Zagrożenia (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Wątek: Postępowanie w przypadku skażenia materiałem biologicznym (/showthread.php?tid=192)Postępowanie w przypadku skażenia materiałem biologicznym - Boungler - 2011-01-02 08:24 PM

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie ogólnodostępnych procedur postępowania w przypadku skażenia powierzchni materiałami organicznymi takimi jak krew, ropa, mocz, ślina i inne wydzieliny - skażone dużą liczbą drobnoustrojów, również chorobotwórczych, które w tym środowisku mają warunki do pożywienia i rozmnażania) zaliczane do kategorii średniego zagrożenia.

Oczyszczania powierzchni dokonujemy niezwłocznie z zastosowaniem środków z aktywnym chlorem. Występujący tutaj czynnik ryzyka podobnie jak w przypadku chorób zakaźnych, dezynfekcję miejscową wykonuje się przed czyszczeniem powierzchni przedmiotów.

Czyszczenia dokonujemy preparatami z aktywnym chlorem o potwierdzonym działaniu wirusobójczym, zawierające podchloryn sodu, który dobrze penetruje w materiale organicznym, lub dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC). Roztwory tych preparatów są stosowane w wysokich stężeniach, zawierających przynajmniej 10.000 ppm aktywnego chloru (10g aktywnego chloru w 1 litrze stosowanego roztworu).

Środku ochrony osobistej
- Rękawice jednorazowe
- Fartuch ochronny
- Okulary ochronne
- Pojemnik na odpady zakaźne w którym umieszczamy wszelkie użyte już materiały

Generalnie do usuwanie niewielkich zanieczyszczeń można zastosować ręcznik papierowy nawilżony roztworem podchlorynu sodu o identycznym stężeniu 10.000 ppm aktywnego chloru, tak aby powierzchnia czyszczona była wilgotna przez 15 minut. Po tym czasie zmywamy wodą lub w razie potrzeby dodatkowo przeczyszczamy roztworem detergentu. Odpady czyli ręczniki zużyte jednorazowe, rękawice umieszczamy w pojemniku na odpady.

Słabo zanieczyszczone miejsca można posypać bezpośrednio preparatem dezynfekcyjnym w granulacie do całkowitego pokrycia zanieczyszczenia. Całość pozostawiamy na czas działania użytego środka. Do usuwania zanieczyszczenia używamy ręczników papierowych a z odpadami postępujemy identycznie, czy umieszczamy w pojemniku na odpady.
Po usunięciu granulatu należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni świeżym roztworem podchlorynu sodu (5.000 ppm) i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem papierowym.

Do zanieczyszczeń typu: zaschnięta krew oraz rozległych zanieczyszczeń płynnych należy użyć płynnych środków dezynfekujących wg. następującej procedury:
- Pokryć zanieczyszczoną powierzchnię papierowymi ręcznikami, ligniną ze skutkiem całkowitego wchłonięcia płynów.
- Ostrożnie polać świeżo przygotowanym roztworem preparatu dezynfekującego o szerokim spektrum działania (B, F, V, Tbc) np. podchloryn sodu zawierającym co najmniej 10.000 ppm aktywnego chloru i pozostawić na minimum 15 minut.
- Po czasie działania usunąć ręczniki i ligninę świeżymi ręcznikami umieszczając odpady w pojemniku.
- Dodatkowo przeprowadzić jak wcześniej dezynfekcję powierzchni świeżym roztworem podchlorynu sodu (5.000 ppm) i wytrzeć powierzchnię wilgotnym ręcznikiem papierowym.

W przypadku stosowania preparatów z aktywnym chlorem do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonej materiałami o niskim pH np. moczem, może dojść do gwałtownego wydzielenia się chloru w dużej szkodliwej ilości, dlatego tego typu zanieczyszczenie powinno się zmywać roztworem detergentu a następnie dezynfekować roztworem preparatu z aktywnym chlorem lub tlenem. Dla większych zanieczyszczeń powinno się stosować preparaty z aktywnym tlenem.

Stosując roztwory chloru w czasie dozowania nie należy doprowadzać do rozprysków.

Symbole i oznaczenia
Jednostka ppm (part per million) jest to liczba gramów substancji w 1 000 000 gramów lub mililitrów roztworu, zależnie od tego czy stężenie jest wagowo-objętościowe czy wagowo-wagowe.

ppm = mg/l

EDIT: Do weryfikacji.