Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 1 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Wiadomość
Boungler Offline
Super Moderator
******
Super Moderators

Liczba postów: 3,074
Dołączył: 2010 Oct
Reputacja: 244
Post: #1
Regulamin
REGULAMIN

Niniejszy dokument składa się z dwóch części:
A. REGULAMINU oraz w dalszej części z B. POLITYKI PRYWATNOŚCI

WSTĘP
Główną misją Projektu Boungler jest opracowanie możliwie najskuteczniejszej taktyki działania, mającej na celu zwiększenie szans na przetrwanie każdej możliwej klęski żywiołowej, kataklizmów lub sytuacji kryzysowych. Wszelkie PUBLIKACJE zamieszczane są w dobrej wierze i mają charakter pokojowy.


Misja Projektu Boungler – w najbardziej podstawowej formie – przejawia się wymianie praktycznych i teoretycznych informacji, związanych z przetrwaniem sytuacji kryzysowych o szerokim spektrum. Projekt Boungler – jest w 100% Polskim przedsięwzięciem.

Każdą osobę odwiedzającą Projekt Boungler, niezależnie czy dokonała rejestracji, czy też jest wyłącznie anonimowym gościem, czytelnikiem, wolnym obserwatorem – obowiązuje niniejszy Regulamin!

REGULAMIN PROJEKTU BOUNGLER

obowiązuje od 2018.12.04

DEFINICJE POJĘĆ

ADMINISTRATOR – Krzysztof Jabłoński, ul Kusocińskiego 15, 33-300 Nowy Sącz. Kontakt administracyjny: krzysiek(małpa)boungler.pl
Pełnoprawny założyciel i właściciel Projektu Boungler oraz jego wszystkich SERWISÓW. Odpowiada w pełni za kierunek rozwoju projektu, jego funkcjonalność, zarządzanie, kierowanie grupą Moderatorów oraz przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

SERWIS – jeden wyszczególniony lub (SERWISY) czyli odniesienie do ogólnej grupy serwisów internetowych wchodzących w skład Projektu Boungler, działających wg. następujących lokalizacji:

- Blog działający pod adresem (http://boungler.pl)
- Forum społecznościowe działające pod adresem (http://boungler.pl/forum)

do których można uzyskać otwarty funkcjonalnie dostęp po zarejestrowaniu konta UŻYTKOWNIKA i zalogowaniu się.

UŻYTKOWNIK – osoba, która akceptując niniejszy regulamin dokonała rejestracji konta użytkownika z dostępem do SERWISÓW Projektu Boungler i prawem do zamieszczania PUBLIKACJI.

PUBLIKACJA – każda wprowadzona treść jak np. anons, komentarz, wypowiedź, dyskusja, dowolne opracowanie, grafika, zdjęcie, ilustracja, instrukcja, nagranie audio lub video, multimedia, archiwum, plik elektroniczny, załącznik, skan oraz wszelkie inne materiały udostępniane prywatnie lub publicznie – zamieszczone przez UŻYTKOWNIKÓW na łamach wszystkich lub wybranych SERWISÓW Projektu Boungler.

1. ZASADY OGÓLNE
Projekt Boungler – przez proces rejestracji konta UŻYTKOWNIKA – udostępnia w dobrej wierze swoją pełną funkcjonalność, umożliwiającą korzystanie z jego zasobów i zamieszczanie szerokiego spektrum PUBLIKACJI. Celem tych PUBLIKACJI jest pokojowa wymiana informacji między UŻYTKOWNIKAMI.

1.1. Członkostwo, społeczność i dobre obyczaje
1.1.1. Wszystkich w ramach Projektu Boungler obowiązują zasady wzajemnego szacunku i tolerancji. Szacunek dla każdego z nas powinien przejawiać się co najmniej w poprawnej pisowni nazw (nicków) UŻYTKOWNIKÓW, cytując ich wypowiedzi lub odnosząc się do nich w konkretnej sprawie. Tolerancja powinna obejmować u swoich podstaw otwartość i zrozumienie dla wszystkich osób, które posiadają (np. niższy lub odmienny) poziom wiedzy. Dzielimy się wiedzą ze zrozumieniem, a nie z łaską w sposób prześmiewczy lub poniżający. Zachowania, które prowadzą do zachwiania możliwości swobodnej komunikacji są tutaj niedopuszczalne.

1.1.2. Udział w Projekcie Boungler – przez co rozumie się w najprostszej formie:

Anonimowe odwiedzanie SERWISÓW
Czytanie i zapoznawanie się z ich zawartością
Rejestrację konta UŻYTKOWNIKA i zalogowanie się
Zamieszczanie PUBLIKACJI oraz korzystanie z wszelkich innych funkcji tego miejsca

przeznaczony jest WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

1.1.5. Rejestracja konta UŻYTKOWNIKA – (określana również jako członkostwo lub uczestnictwo w Projekcie Boungler), pozwala na dostęp do wszystkich SERWISÓW Projektu Boungler. UŻYTKOWNIK po zakończeniu procesu rejestracji – nie może dokonywać zmiany swojej nazwy (nicku/loginu), jednak w każdym z dostępnych mu SERWISÓW może indywidualnie zmieniać konfigurację, ustawienia personalne, dane osobowe i kontaktowe, hasła dostępu, subskrypcje itp.

1.2. Zasady publikacji i aktywności użytkowników
1.2.1. UŻYTKOWNIK rejestrując konto i akceptując niniejszy Regulamin – wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to aby:

Wszelkie jego PUBLIKACJE były dowolnie udostępniane i rozpowszechniane za pośrednictwem SERWISÓW w zakresach eksploatacji wyszczególnionych w pkt.2. niniejszego Regulaminu.

1.2.2. UŻYTKOWNIK jako autor PUBLIKACJI – oświadcza że wszelkie materiały dowolnej treści wchodzące w skład PUBLIKACJI są jego własnością i ma do nich pełne autorskie prawa majątkowe, oraz że w stosunku do zamieszczonych lub udostępnianych PUBLIKACJI nie będą zachodzić roszczenia osób trzecich.

1.2.3. Wszystkich UŻYTKOWNIKÓW obowiązują zasady poprawnej, czytelnej i zrozumiałej POLSKIEJ pisowni.

1.2.4. W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają użycie Polskich znaków diakrytycznych, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zamieszczenia takiej informacji na swoim profilu.

1.2.5. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno stosować odnośników kontekstowych, tzw. „anchor tekstów”. Wszelkie odnośniki do stron lub adresów zewnętrznych muszą mieć charakter jawny (otwarty pełny link) lub zawierać się w linku tekstowym.

Przykład:
informacja dostępna [TUTAJ], [WIĘCEJ INFORMACJI], [LINK].


1.2.6. Zabrania się zamieszczania PUBLIKACJI na łamach SERWISÓW, które:

zawierają treści nielegalne lub naruszają obowiązujące prawo
są wulgarne, obraźliwe, mają charakter pornograficzny, naruszają godność osobistą innych UŻYTKOWNIKÓW lub osób trzecich
nie są zgodne z ich przeznaczeniem, linią programową Projektu Boungler, tematem lub jego kryteriami
posiadają formę materiałów reklamowych lub charakter Spam’u
nie posiadają żadnej wartości w kontekście poruszanego tematu, jest ona znikoma lub zupełnie nie występuje
służą zamieszczaniu wyłącznie „suchych” linków bez komentarza wyjaśniającego ich przydatność
nie zawierają wystarczającej ilości konkretnych danych/informacji – potrzebnych do analizy podjętego tematu, przesłania odpowiedzi lub udzielenia pomocy
zostały zamieszczone już w innych lokalizacjach SERWISÓW

1.2.7. Zabrania się zamieszczania lub udostępniania dzieł należących do innych autorów w PUBLIKACJACH, dla których:

nie ma jednoznacznej formalnej zgody autora lub takowa w ogóle nie istnieje – co do dalszego legalnego udostępniania, zgodnie z zasadami rozpowszechniania PUBLIKACJI obowiązujących w SERWISACH Projektu Boungler
UŻYTKOWNIK nie jest w stanie podać bezpośredniego odnośnika do źródła ich pochodzenia, co wyklucza kontrolną weryfikację legalności takiej PUBLIKACJI.

1.2.8. Zabrania się udostępniania linków do wszelkich plików nieznanego pochodzenia lub łamiących obowiązujące prawo. Dotyczy to w szczególności odnośników do pirackich kopii filmów np. YouTube, Vimeo, Dailymotion itp., nagrań audio, dokumentów pdf, plików e-book, torrentów, filehosting’ów i podobnych.

1.2.9. Zabrania się publikowania treści reklamowych w każdej postaci, odnośników do sklepów, aukcji lub produktów, ofert, ogłoszeń lub akcji o charakterze komercyjnym i innych podobnych treści – bez (wcześniejszej) formalnej zgody ADMINISTRATORA.
Dopuszczalne są uzasadnione formy informacyjne, zachowujące zgodność z głównym tematem publikowanych materiałów – pod warunkiem jednak, że autorem takiej PUBLIKACJI jest UŻYTKOWNIK posiadający status minimum 3+ pozytywnych punktów reputacji oraz konto ze stanem 50 napisanych postów.

1.2.10. Zabrania się podawania odnośników do lokalizacji o charakterze krótkotrwałym np. linki do ofert czasowych. Wszelkie indywidualne odnośniki do przedmiotów znajdujących się na aukcjach lub w sklepach podawane w PUBLIKACJACH lub indywidualnych wpisach – powinny zawierać dodatkowy odnośnik do wszystkich przedmiotów sprzedającego lub lokalizacji głównego indeksu jego ofert. Ma to na celu odszukanie przedmiotu lub sprzedawcy, gdy oferta zostanie usunięta lub przeniesiona do archiwum sprzedawcy. Zamieszczanie linków do ofert powinno występować parami.

Przykład:
Rower na sprzedaż
OFERTA: http://aukcje.boungler.pl/rower-magistra...-2013.html
KONTAKT: http://aukcje.boungler.pl/sklep-rowerowy.html


1.2.11. Zabrania się stosowania innych kolorów w pisowni niż (automatyczny) czarny. Wszelka koloryzacja treści dostępna jest wyłącznie dla grupy Moderatorów i Administratorów.2. PUNKTY, KODY, GRATYFIKACJE
2.1. Punkty reputacji na forach dyskusyjnych
2.1.1. Punkty reputacji (dodatnie i ujemne) służą poprawie jakości PUBLIKACJI i stanowią ich ocenę, wydawaną wzajemnie przez UŻYTKOWNIKÓW.

2.1.2. Punkty reputacji mogą przyznawać wyłącznie UŻYTKOWNICY z oceną minimum 3+

2.1.3. Dodatnie punkty reputacji przyznawać można za:

PUBLIKACJE, które są przydatne, interesujące, ciekawe…
Tradycyjne „dziękuję” (zamiast pisania niepotrzebnych postów: Kapitalne! Świetne! Rewelacja! Dzięki!…)
Każdą udokumentowaną pomoc przejawiającą się w odpowiedzi na zadawane pytania.

2.1.4. Ujemne punkty reputacji przyznawać można (wyłącznie z komentarzem!) za PUBLIKACJE:

nielegalne lub łamiące obowiązujące prawo (należy je również automatycznie zgłosić do Moderatora lub ADMINISTRATORA wybranego SERWISU)
nic nie wnoszące do konkretnego tematu
posiadające rażące błędy ortograficzne
które trudno odczytać merytorycznie – gdyż są bez ładu i składu.
które są kopią treści innego autora i zamieszczone zostały bez podania źródła.
które posiadają nieodpowiednią formę linków
które celowo wprowadzają w błąd lub działają na szkodę Projektu Boungler

2.1.5. Ujemne punkty reputacji mogą być anulowane za:

Pisownię
Błędy techniczne
Martwe linki

2.1.6. Zmiany w treści PUBLIKACJI po czasie 24 godzin jak i korektę ujemnego punktu może dokonać wyłącznie ADMINISTRATOR lub Moderator – posiadający takie uprawnienia. W tym celu UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do przesłania na PW wskazanej instancji – warunkowo kompletnego wpisu PUBLIKACJI – (gotowego w całości do podmiany).

2.1.7. Punkty reputacji nie ulegają przedawnieniu, jak również nie mogą być anulowane przez Moderatora z innych powodów niż wymienione w regulaminie. Punkty reputacji należy przyznawać w sposób przemyślany. Wszelkie skutki sporów i pojedynków przejawiających się w bezmyślnym i wielokrotnym ich wystawianiu nie będą korygowane.

2.1.8. UŻYTKOWNICY posiadający stopień ostrzeżeń powyżej 50% lub -5pkt reputacji, mogą podlegać stałej moderacji, a w szczególnych przypadkach ich konta mogą być zawieszone lub usunięte bez wcześniejszego ostrzeżenia.3. AVATARY, SYGNATURY I PODPISY
3.1. Avatary
3.1.1. Każdy UŻYTKOWNIK – może posługiwać się swoim prywatnym avatarem, jeżeli dopuszcza tego funkcjonalność wybranego SERWISU.

3.1.2. Zabrania się zamieszczania grafik avatarów:

reklamowych
zawierających logo dowolnego producenta lub firmy
zawierających znaki, grafikę, zdjęcia, symbole – zastrzeżone lub ograniczone nadaną im licencją
obraźliwych, wulgarnych lub naruszających dobre obyczaje
niezgodnych z obowiązującym prawem

3.2. Sygnatury
3.2.1. Każdy UŻYTKOWNIK posiadający minimum 3+ punkty reputacji oraz 50 napisanych postów – może zamieszczać pod swoim wpisem (2 liniową) tekstową sygnaturę lub podpis, jeżeli dopuszcza tego funkcjonalność wybranego SERWISU, w szczególności:

do własnych blogów i stron tematycznych,
kanałów typu: YT, Vimeo etc..
profili społecznościowych
do innych projektów
sygnaturki komercyjne (nie zawierające logo i sloganów reklamowych)
podpis, motto

Jeżeli używasz sygnaturki i wspiera ona Twoje zainteresowania lub przyczynia się do zwiększonej liczby odwiedzin – w dobrym tonie będzie zamieszczenie zwrotnej informacji o Projekcie Boungler wraz z odnośnikiem.

3.2.2. Zabrania się zamieszczania PUBLIKACJI, które ewidentnie służą napychaniu sygnaturami.

3.2.3. Każdy UŻYTKOWNIK, może z chwilą rejestracji konta zamieścić w sygnaturze lub profilu znaczniki określające jego: imię, lokalizację, umiejętności, sprzęt komunikacyjny np:

Przykład:
Krzysiek | LB | Grafika | Informatyka | Mechanika | Elektronika || CB


3.2.4. KAŻDA! Sygnatura musi posiadać kolor jasno-szary (#696969)4. OBSŁUGA KONTA UŻYTKOWNIKA
4.1. Edycja danych osobowych
4.1.1. UŻYTKOWNIK ma prawo pełnego wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych z Projektu Boungler zgodnie z obowiązująca Polityką Prywatności.

4.1.2. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto, zgłaszając to uprzednio ADMINISTRATOROWI.

4.1.3. Jeżeli UŻYTKOWNIK na łamach SERWISÓW zamieszczał PUBLIKACJE, to z chwilą usunięcia konta zostanie do nich przypisany jego nick lub zadeklarowana nazwa UŻYTKOWNIKA.5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
5.1. ADMINISTRATOR
5.1.1. ADMINISTRATOR Projektu Boungler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za próby naśladowania i skutki realizacji zawartych na łamach SERWISÓW pomysłów, koncepcji, opisów, schematów działania oraz jakiejkolwiek dalszej przydatności w dowolnym zastosowaniu. Każdy kto korzysta z zasobów Projektu Boungler – robi to wyłącznie na własne ryzyko.

5.1.2. ADMINISTRATOR Projektu Boungler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty lub naruszenia praw autorskich w PUBLIKACJACH zamieszczanych lub udostępnianych przez UŻYTKOWNIKÓW.

5.2. UŻYTKOWNIK
5.2.1. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczone przez siebie PUBLIKACJE na łamach SERWISÓW Projektu Boungler. Dotyczy to w szczególności PUBLIKACJI, które mogą stanowić treści obraźliwe lub naruszające obowiązujące prawo.

5.2.2. UŻYTKOWNIK jako odbiorca treści PUBLIKACJI w przypadku przekroczenia dopuszczalnego użycia na wyszczególnionych polach eksploatacji lub użycia ich na polach zastrzeżonych, ponosi pełną odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia praw autorskich, licencyjnych, lub poniesionych strat materialnych autorów.

5.3. Moderacja i edycja treści PUBLIKACJI
5.3.1. ADMINISTRATOR (z nadaniem również takich uprawnień dla wybranych Moderatorów) zastrzega sobie prawo do korekty lub usuwania wybranych PUBLIKACJI zamieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW – również takich, które funkcjonują w sposób wadliwy, nielegalny lub niezgodny z profilem Projektu Boungler.

5.4. Ustalenia końcowe
7.4.1. Skargi i spory rozstrzyga ostatecznie ADMINISTRATOR.

5.4.2. Niniejszy Regulamin jest kształtowany z czasem występowania różnych sytuacji pojawiających się w Projekcie Boungler oraz rozwojem jego funkcjonalności. Ewentualnej wykładni lub interpretacji punktów niniejszego regulaminu, które mogły by zostać odczytane dwuznacznie – dokonuje ostatecznie ADMINISTRATOR.

5.4.3. Dla każdego UŻYTKOWNIKA przyjmuje się, że zalogowanie do dowolnego SERWISU Projektu Boungler jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulamin w aktualnym jego brzmieniu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdego UŻYTKOWNIKA obowiązuje niniejszy dokument, który stanowi Politykę Prywatności obowiązującą w ramach działania SERWISÓW w domenie internetowej Boungler.pl. Niniejsze zapisy określają zasady ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz wszelkich innych danych wprowadzanych przez ADMINISTRATORA i UŻYTKOWNIKA. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, nie możesz korzystać z zasobów SERWISÓW.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – jest Administratorem danych osobowych w zakresie ich występowania i przetwarzania w ramach obsługiwanych SERWISÓW.

3. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
Dane osobowe UŻYTKOWNIKA w świetle niniejszej Polityki Prywatności – oznacza się wszelkie informacje umożliwiające jego identyfikację jako osoby fizycznej.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
4.1 Jako przetwarzanie danych osobowych określa się w tym przypadku praktycznie każdą czynność opierającą się na nich, bez rozróżnienia czy proces ten dokonywany jest manualnie czy w sposób zautomatyzowany np: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

4.2 Przekazywanie swoich danych osobowych ADMINISTRATOROWI, następuje w przypadkach:
A. Rejestracji w SERWISACH (wypełnianie i wysyłanie formularza rejestracji)
B. Dopisanie się do listy mailingowej

4.3 Zbierane są takie dane osobowe jak:
A. Nazwa UŻYTKOWNIKA (nick)
B. Adres e-mail UŻYTKOWNIKA
C. Miasto lub województwo zamieszkiwane przez UŻYTKOWNIKA (nie są wymagane aby dokonać rejestracji w SERWISACH)

Powyższe dane przekazywane są dobrowolnie przez UŻYTKOWNIKA – jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia założenie konta UŻYTKOWNIKA (rejestrację) i korzystanie z różnych funkcjonalności SERWISÓW.

4.4 SERWISY opierając się na usłudze hostingu, przesyłają (na skutek działania urządzeń UŻYTKOWNIKA) automatyczne zapytania do serwerów, na których są utrzymywane. Logi serwerów zapisują takie dane jak:
A. Adres IP UŻYTKOWNIKA (jest to indywidualny numer każdego urządzenia korzystającego z zasobów internetu)
B. Data serwera
C. Czas serwera

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z SERWISÓW i nie są wykorzystywane przez ADMINISTRATORA do identyfikacji UŻYTKOWNIKA(ÓW).

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane UŻYTKOWNIKÓW przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celach, dla których zostały zebrane:

A. W zakresie niezbędnym do korzystania z SERWISÓW (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
B. W zakresie interesów i czynności wynikających z obowiązków ADMINISTRATORA tj: tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja, działania zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia danych osobowych, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed, nimi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
C. W celu dostarczania (wysyłania) do UŻYTKOWNIKA przez ADMINISTRATORA informacji handlowej. Adres e-mail w takim przypadku musi znajdować się w bazie danych newslettera, a ADMINISTRATOR musi posiadać zgodę UŻYTKOWNIKA na ich przesyłanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
6.1 Dostęp do danych osobowych UŻYTKOWNIKA ma wyłącznie ADMINISTRATOR oraz osoby przez niego upoważnione.
6.2 Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW takie jak:

A. Nazwa UŻYTKOWNIKA (nick) – jest widoczna dla wszystkich.
B. Opis lub inne dane zamieszczone w sygnaturce lub podpisie przez UŻYTKOWNIKA – są widoczne dla wszystkich.
C. Dane UŻYTKOWNIKA zamieszczone przez niego w PUBLIKACJACH – są widoczne dla wszystkich.

6.3 Dane osobowe UŻYTKOWNIKA, na mocy obowiązującego prawa – mogą być przekazywane przez ADMINISTRATORA podmiotom do tego celu upoważnionym do celów prowadzonego przez te podmioty postępowania (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości lub inne instytucje mające nadane im uprawnienia wglądu do danych osobowych).
6.4 Dane osobowe UŻYTKOWNIKA mogą być udostępniane przez ADMINISTRATORA w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADMINISTRATORA.
6.5 ADMINISTRATOR może przekazać dane UŻYTKOWNIKÓW wszelkim podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu ADMINISTRATORA. Mogą to być firmy świadczące usługi hostingowe dla ADMINISTRATORA i jego SERWISÓW, firmy realizujące wysyłkę masowej korespondencji (mailing), firmy lub osoby realizujące zadania operacji na bazach danych SQL np. w celu: ich rozbudowy, konserwacji, migracji, naprawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z wytycznymi ADMINISTRATORA.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA:

A. W czasie posiadania konta UŻYTKOWNIKA w dowolnym z SERWISÓW, gdzie dane UŻYTKOWNIKA mogą być przetwarzane nawet w przypadku usunięcia jego konta – do momentu wykonania aktualizacji kopii zapasowej danych SERWISÓW.
B. Przez okres, w którym realizowane są prawne interesy ADMINISTRATORA takie jak: archiwizacja danych, wykonywanie kopii zapasowych, prowadzenie indeksu UŻYTKOWNIKÓW korzystających do tej pory z zasobów SERWISÓW. Okres ten może ulec zmianie na wniosek (wniesienie sprzeciwu) UŻYTKOWNIKA.
C. W czasie gdy UŻYTKOWNIK wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – do momentu wycofania tej zgody.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA
8.1 UŻYTKOWNIK ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, usunięcia lub ograniczenia dalszego przetwarzania.
8.2 UŻYTKOWNIK ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
8.3 UŻYTKOWNIK ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
8.4 UŻYTKOWNIK prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, (jeżeli UŻYTKOWNIK uprzednio taką zgodę wyraził), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
8.5 UŻYTKOWNIK ma prawo do wniesienia skargi na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR oświadcza, że przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych wszystkich UŻYTKOWNIKÓW.

10. PLIKI COOKIES UŻYWANE PRZEZ SERWISY
SERWISY korzystają z technologii cookies (cookies to drobne informacje w formie tekstowej, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze UŻYTKOWNIKA). Dane te wykorzystywane są do automatycznej identyfikacji konkretnego UŻYTKOWNIKA przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, wspierać proces logowania, obsługę niektórych formularzy.

W ramach SERWISÓW stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „Sesyjne” – są plikami które określa się jako tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „Stałe” – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UŻYTKOWNIKA.

W SERWISACH wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach SERWISÓW, np. wykorzystywane przy logowaniu UŻYTKOWNIKÓW;
– „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług SERWISÓW;
– „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z SERWISU;
– „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez UŻYTKOWNIKA ustawień i personalizację interfejsu UŻYTKOWNIKA, np. język interfejsu, kolor interfejsu, stylizację, wielkość i typ czcionek wyświetlanych na ekranie komputera itp.;
– „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie UŻYTKOWNIKOM treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
– “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w SERWISACH usług firm trzecich.

W szczególności, SERWIS korzysta z cookies niezbędnych do działania usług:

A. Google Analytics
B. Google AdSense
C. Programu Partnerskiego Ceneo.pl.
D. Wyświetlania komunikatów ADMINISTRATORA

– Informacje dotyczące rodzajów plików cookie używanych przez Google – można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl informacje dotyczące ich obsługi i wyłączania – można znaleźć tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/61416.
– Program partnerski Ceneo.pl używa pojedynczego cookie z identyfikatorem partnerstwa SERWISÓW, ustanawianego na okres 90 dni lub do wizyty w witrynie innego partnera programu.

Zablokowanie niektórych plików cookie – może spowodować, że wybrane funkcje SERWISÓW nie będą działać prawidłowo lub nie będą dostępne (np: możliwość zalogowania się, korzystania z funkcji publikacji, komunikacji przez shout lub czat, używanie zabezpieczeń antyspamowych typu reCAPTCHA).

11. ZASTRZEŻENIA
ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności

Krzysiek | Lubelskie | Grafika | Informatyka | Mechanika | Elektronika | Film i Reportaż | CB
[Obrazek: moje_edc.gif][Obrazek: latarka.gif][Obrazek: radiokomunikacja.gif][Obrazek: narzedzia.gif][Obrazek: ogien.gif][Obrazek: telefon.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-02-09 06:09 PM przez Boungler.)
2020-02-09 06:08 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post

« Starszy wątek | Nowszy wątek »
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Forum jest ponownie otwarte - Nowy Regulamin! Boungler 2 21,120 2020-02-09 06:12 PM
Ostatni post: Boungler

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Wróć do góryWróć do forów